La esclerosis múltiple

Esta publicación trata de dar respuesta a las grandes preguntas, para que los lectores puedan adentrarse en el conocimiento de una enfermedad que afecta a 2,5 millones de personas en el mundo

Imagen de carátula de La esclerosis múltiple
Egilea: Carmen Guaza Rodríguez y Leyre Mestre
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Divulgación científica / Enfermedades y trastornos
Orri kopurua: 108
Hizkuntzak: Gaztelania
Argitaratze-data: Abril 2021
Formatua: PAPERA (Gaztelania)
NIPO: 833-21-014-3
ISBN: 978-84-00-10768-0
Formatua: PDF (Gaztelania)
NIPO: 833-21-015-9
ISBN: 978-84-00-10769-7
Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...