Las encomiendas gallegas de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén

Estudio y edición documental : la encomienda de Beade. Tomo III

Imagen portada Publicación
Egilea: Isidro García Tato, Xosé Antón García G. -Ledo, Eleutino Álvarez Álvarez
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Historia y arqueología
Orri kopurua: 3 v.
Argitaratze-data: Marzo 2022

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-062-1

978-84-00-10803-8

PDF (Gaztelania)

978-84-00-10807-6

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...