Libro del Origen de los sucesos y recuerdo de los virtuosos

Estudio general y traducción anotada al español del manuscrito unicum núm. 2295 de la Biblioteca Nacional de Túnez

imagen portada Publicación
Egilea: Ibn al-Sabbah al-Asbahi al-Andalusi al-Hayy Abd Allah
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Biografías, literatura y estudios literarios
Orri kopurua: 456
Argitaratze-data: Enero 2022

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-200-6

978-84-00-10916-5

PDF (Gaztelania)

833-21-201-1

978-84-00-10917-2

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...