Multinacionales del castellano

El sector editorial y su proceso de internacionalización (1900-2018)

Portada publicación
Egilea: María Fernández Moya
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Historia y arqueología
Orri kopurua: 291
Argitaratze-data: Octubre 2020

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-20-134-0

978-84-00-10659-1

PDF (Gaztelania)

833-20-135-6

978-84-00-10660-7

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...