Un largo puente de papel

Cultura impresa y humanismo antifascista en el exilio de Luis Seoane (1936-1959)

portada
Egilea: Pablo García Martínez
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Historia y arqueología
Orri kopurua: 257
Argitaratze-data: Agosto 2021

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-036-8

978-84-00-10786-4

PDF (Gaztelania)

833-21-037-3

978-84-00-10786-4

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...