AKIS

Del conocimiento a la innovación en el sector agroalimentario

Portada Publicación
Egilea: Institucional
Argitaratzailea: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Eremu tematikoa: Tecnología, ingeniería, agricultura, procedimientos industriales
Orri kopurua: 157
Argitaratze-data: Marzo 2022

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

837-21-001-4

978-84-7498-586-3

PDF (Gaztelania)

837-21-002-X

978-84-7498-587-0

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...