Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España

El estudio tiene por objetivo general conocer la situación de las jóvenes investigadoras en España en los sectores público y privado.

El estudio tiene por objetivo general conocer la situación de las jóvenes investigadoras en España en los sectores público y privado.

Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España
Egilea: Institucional
Argitaratzailea: SGT
Eremu tematikoa: Sociedad y ciencias sociales
Orri kopurua: 80
Argitaratze-data: Abril 2021

Formatua:

NIPO:

ISBN:

PDF (Gaztelania)

831-21-009-4

Formatu erabilgarriak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...