La comunicación científica en España

Análisis de la situación actual, identificando necesidades, espacios y campos no cubiertos.

Portada publicación
Egilea: Institucional
Argitaratzailea: SGT (FECYT)
Eremu tematikoa: Consulta, información y materias interdisciplinares
Orri kopurua: 302
Argitaratze-data: Agosto 2023

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

831-23-010-6

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...