La huella de Lamarck en España en el siglo XIX

Imagen portada Publicación
Egilea: Agustí Camós Cabeceran
Argitaratzailea: CSIC
Eremu tematikoa: Matemáticas y ciencia
Orri kopurua: 433
Argitaratze-data: Marzo 2022

Formatua:

NIPO:

ISBN:

Papera (Gaztelania)

833-21-184-4

978-84-00-10898-4

PDF (Gaztelania)

978-84-00-10899-1

Saltokiak

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...