La huella de Lamarck en España en el siglo XIX

Imagen portada Publicación
Autor: Agustí Camós Cabeceran
Edita: CSIC
Àrea temàtica: Matemáticas y ciencia
Nre. pàgines: 433
Data de publicació: Marzo 2022

Format:

NIPO:

ISBN:

Paper (Espanyol)

833-21-184-4

978-84-00-10898-4

PDF (Espanyol)

978-84-00-10899-1

Punts de venda

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...