Ebaluazioa

2014-2020 aldiko kohesio-politika emaitzetara bideratu beharko da, aurreko aldietan baino intentsitate handiagoarekin, Europa 2020 Estrategiaren helburuei modu ikusgarrian laguntzeko.

Europar Batasuneko erregelamenduek ezartzen dute Esparru Estrategiko Bateratuko funtsen laguntzaren eraginkortasunari, efizientziari eta inpaktuari buruzko ebaluazioak egin behar direla, programak gauzatzean eta diseinatzean kalitatea hobetzeko, eta programen ondorioak zehazteko, Batasunak hazkunde adimendun, jasangarri eta integratzailerako duen estrategiaren helburuei dagokienez.

Programa bakoitzaren kalitatea eta diseinua hobetzeko eta helburuen eta jomugen bideragarritasuna egiaztatzeko, ex ante ebaluazioa egin behar da, eta Batzordeari bidaliko zaio programa operatiboarekin batera.

Programazio-aldian, kudeaketa-agintariek ebaluazioak egin behar dituzte programaren eraginkortasuna eta inpaktua zenbatesteko. Kudeaketa-erabakiak errazteko, ebaluazioen emaitzen berri eman behar zaie jarraipen-komiteari eta Batzordeari.

Halaber, programen ex post ebaluazioak egingo dira, funtsen eraginkortasuna, efizientzia eta horien inpaktua balioztatzeko, funtsen helburu globalei eta Batasunak hazkunde adimendun, jasangarri eta integratzailerako duen estrategiari dagokionez. Ebaluazio horiek Europako Batzordeak egingo ditu.

Adierazleen sistema jarraipen eta ebaluazio sistemaren funtsezko pieza izango da 2014-2020 aldirako. Adierazleen sistemak adierazle komunak (Batzordeak definitutakoak eta erregelamenduetan jasotakoak) eta programaren adierazle espezifikoak jaso beharko ditu. Adierazle horiek guztiak, izaeraren arabera, honela sailka daitezke: gauzatze-adierazleak eta emaitza-adierazleak. Adierazle horien hautaketa batek osatuko du Errendimendu Esparrua, programa bakoitzean definitu beharrekoa, horien jarraipena errazteko.

EGEF 2014-2020 Ebaluazio Planak bi zatiko egitura du: zati bat programa guztietarako komuna da, eta bestea programa bakoitzerako espezifikoa.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...