Urteko jardueren Programa (PAA)

Programa de Actuación Anual (PAA)

Urtero jarduketa-programa bat egiten da, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuko I+G+Bko eragileek aurreikusitako laguntza guztiak barne hartzen dituena, indarrean den Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatu Planean (PEICTI) zehaztutako helburuak lortzeko.

Urteko Jarduketa Programa (PAA) aurrekontu-baliabideak eta urte horretan deituko diren jarduketa bakoitzerako aurreikusitako egutegia biltzen dituen plangintza operatiborako tresna da. Tresna hori gida bat da parte hartzen duten aktore desberdinen parte-hartzea errazteko.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...