Programa de Actuación Anual (PAA)

Programa de Actuación Anual (PAA)

Cada ano elabórase un programa de actuación, no que se integran todas as axudas previstas polos diferentes axentes de I+D+i, no ámbito da Administración Xeral do Estado, para alcanzar os obxectivos definidos no Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) vixente.

O Programa de Actuación Anual (PAA) é a ferramenta de planificación operativa, que reflicte os recursos orzamentarios e o calendario previsto para cada unha das actuacións que se convocarán durante ese ano, constituíndo unha guía para facilitar a participación dos diferentes actores implicados.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...