Programa d'Actuació Anual (PAA)

Programa de Actuación Anual (PAA)

Cada any s'elabora un programa d'actuació, en el qual s'integren totes les ajudes previstes pels diferents agents de R+D+i, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, per aconseguir els objectius definits en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI) vigent.

El Programa d'Actuació Anual (PAA) és l'eina de planificació operativa, que reflecteix els recursos pressupostaris i el calendari previst per a cadascuna de les actuacions que es convocaran durant aquest any, constituint una guia per facilitar la participació dels diferents actors implicats.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...