Parke zientifikoak eta teknologikoak

Parke zientifikoak eta teknologikoak erakunde sustatzaile batek kudeatzen dituen gune urbanizatuak dira. Horien lursailak erakunde publiko edo pribatuek soilik okupatzen dituzte, eta horien oinarrizko helburua ezagutza zientifikoa eta teknologikoa sortzea eta teknologiaren transferentzia sustatzea da. Parke bat kokagune batean edo gehiagotan egon daiteke.

EQUIPA deialdia

Helburu hauek ditu: kalitatezko ikerketa zientifiko-teknikoa sustatzea, I+Gko enpresa-jarduera oso lehiakorren garapena sustatzeko eta eskualde-garapenean laguntzeko; enpresek, zentro teknologiko pribatuek eta berrikuntzari laguntzeko zentro pribatuek I+Gko jarduerak egiteko ekipamendu zientifiko-teknologikoa eskuratzea, eguneratzea eta mantentzea sustatzea.

PARKEETAKO LUZAMENDUAK

2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legearen ehun eta hogeita batgarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak nahitaezko txosten loteslea egin ondoren, berariaz eskatzen duten parke zientifiko eta teknologikoetako erakunde sustatzaileei luzamendu bat eman ahal izango die 2017an mugaeguneratutako kuoten gainean (zorraren amortizazioa gehi haien interesak), epemuga hori Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak kuotak luzatzeko aurretik egindako prozedura baten ondorio denean.

Luzamendu hori eman ahal izango da, baldin eta kuota horiek erakunde sustatzaileak eskatu baditu aurreko urteetan 2011, 2012, 2013 eta 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeek aurreikusitako eta Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak izapidetutako luzamendu-prozeduretako bati heltzeko, nahiz eta izapidearen emaitza aldekoa ez izan, erakunde sustatzaileak ezin izan dituelako eskatutako bermeak aurkeztu.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...