Ikerketako Sari Nazionalak eta Gazteentzako Ikerketako Sari Nazionalak

Ikerketako Sari Nazionalak

Ikerketako Sari Nazionalek Espainiako nazionalitatea duten ikertzaileen meritua aitortzen dute, nazioartean garrantzia duten zientzia-esparruetan lan nabarmena egiten ari badira eta, modu esanguratsuan ezagutza zientifikoaren eta gizadiaren aurrerapenean laguntzen badute.

Ikerketako Sari Nazionalak 1982an sortu ziren, "Santiago Ramón y Cajal" Ikerketako Sari Nazionalaren deialdiarekin, eta, ondoren, beste kategoria batzuk sortu dira. Gaur egun 10 modalitate daude, ezagutza-esparru hauekin bat datozenak:

 • "Santiago Ramón y Cajal" Ikerketako Sari Nazionala, Biologiaren arloan (1982az geroztik).
 • "Ramón Menéndez Pidal" Ikerketako Sari Nazionala Humanitateen arloan (1983az geroztik).
 • "Leonardo Torres Quevedo" Sari Nazionala Ingeniaritzen arloan (1983az geroztik).
 • "Gregorio Marañón" Ikerketako Sari Nazionala, Medikuntzaren arloan (1997az geroztik).
 • "Enrique Moles" Ikerketako Sari Nazionala, Zientzia eta Teknologia Kimikoen arloan (2001az geroztik).
 • "Alejandro Malaspina" Ikerketako Sari Nazionala, Baliabide Naturalen Zientzia eta Teknologien arloan (2001az geroztik).
 • "Julio Rey Pastor" Ikerketako Sari Nazionala, Matematika eta Informazio eta Komunikazio Teknologien arloan (2001az geroztik).
 • "Juan de la Cierva" Ikerketako Sari Nazionala, Teknologiaren Transferentziaren arloan (2001az geroztik).
 • "Blas Cabrera" Ikerketako Sari Nazionala, Zientzia Fisikoen, Materialen eta Lurraren arloan.
 • "Pascual Madoz" Ikerketako Sari Nazionala, Zuzenbide eta Ekonomia eta Gizarte Zientzien arloan (2002az geroztik).

Ikerketako Sari Nazionalak norgehiagokako prozedura bidez ematen dira, publizitate, gardentasun, objektibotasun, berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioen arabera. Deialdia "Estatuko Aldizkari Ofizialean" argitaratzen denean hasten da prozedura, eta adierazitako modalitate batzuk edo guztiak deitu ahal izango dira.

Deialdi bakoitzean zehazten diren erakundeek edo pertsonek baino ezin dituzte aurkeztu hautagaitzak, eta hautagaiek berek ezin dituzte aurkeztu. Hautagaiek Espainian beren ikerketa-karreraren zati handi bat egina izan beharko dute, eta nazioartean lan garrantzitsua eta aitortua egiten aritu beharko dute hautagaitzak aurkezteko unean.

Gazteentzako Ikerketako Sari Nazionalak

Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak, bokazio zientifikoak sustatzeko eta beren karreren lehen etapetan lorpen garrantzitsuak lortu dituzten Espainiako ikertzaileen meritua aitortzeko asmoz, Gazteentzako Ikerketako Sari Nazionalak sortu ditu, gehienez 40 urte dituzten Espainiako ikertzaileen lan bikainari eta ekarpen zientifikoei balioa emateko.

10 sari-modalitate daude, emakume ikertzaile ospetsuen izena daramatenak, zeinak haien ezagutza-arlo bakoitzean bikainak izan ziren, eta honako ezagutza-arlo hauei dagozkie:

 • "Margarita Salas" Ikerketako Sari Nazionala, biologiaren arloan.
 • "Matilde Ucelay" Ikerketako Sari Nazionala, ingeniaritzen eta arkitekturaren arloan.
 • "María Moliner" Ikerketako Sari Nazionala, humanitateen arloan.
 • "Gabriela Morreale" Ikerketako Sari Nazionala, medikuntzaren eta osasun-zientzien arloan.
 • "Ángeles Alvariño" Ikerketako Sari Nazionala, baliabide naturalen zientzia eta teknologien arloan.
 • "Felisa Martín Bravo" Ikerketako Sari Nazionala, zientzia fisikoen, materialen eta lurraren arloan.
 • "Maria Teresa Toral" Ikerketako Sari Nazionala, zientzia eta teknologia kimikoen arloan.
 • "Ángela Ruiz Robles" Ikerketako Sari Nazionala, teknologiaren transferentziaren arloan.
 • "María Andresa Casamayor" Ikerketako Sari Nazionala, matematika eta informazio- eta komunikazio-teknologien arloan.
 • "Clara Campoamor" Ikerketako Sari Nazionala, zuzenbide eta ekonomia- eta gizarte-zientzien arloan.

Gazteentzako Ikerketako Sari Nazionalak norgehiagokako prozedura bidez ematen dira, publizitate, gardentasun, objektibotasun, berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioen arabera. Deialdia "Estatuko Aldizkari Ofizialean" argitaratzen denean hasten da prozedura, eta adierazitako modalitate batzuk edo guztiak deitu ahal izango dira.

Deialdi bakoitzean zehazten diren erakundeek edo pertsonek baino ezin dituzte aurkeztu hautagaitzak, eta hautagaiek berek ezin dituzte aurkeztu. Hautagaiek gehienez 40 urte izan behar dituzte, eta Espainiako erakunde batean lan garrantzitsua eta nazioarte-mailan aitortua egiten aritu beharko dute hautagaitzak aurkezteko unean.

Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el firme propósito de fomentar las vocaciones científicas y reconocer el mérito de aquellas personas investigadoras españolas que hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras, ha creado los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes dirigidos a poner en valor el trabajo sobresaliente y las contribuciones científicas de personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años.

Existen 10 modalidades de premios, que llevan el nombre de investigadoras ilustres, excelentes en cada una de sus respectivas áreas de conocimiento, correspondientes a las siguientes áreas de conocimiento:

 • Premio Nacional de Investigación “Margarita Salas”, en el área de biología.
 • Premio Nacional de Investigación “Matilde Ucelay” en el área de ingenierías y arquitectura.
 • Premio Nacional de Investigación “María Moliner”, en el área de humanidades.
 • Premio Nacional de Investigación “Gabriella Morreale”, en el área de medicina y ciencias de la salud.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángeles Alvariño”, en el área de ciencias y tecnologías de los recursos naturales.
 • Premio Nacional de Investigación “Felisa Martín Bravo”, en el área de ciencias físicas, de los materiales y de la tierra.
 • Premio Nacional de Investigación “Maria Teresa Toral”, en el área de ciencia y tecnología químicas.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángela Ruiz Robles”, en el área de transferencia de conocimiento.
 • Premio Nacional de Investigación “María Andresa Casamayor”, en el área de matemáticas y tecnologías de la información y las comunicaciones.
 • Premio Nacional de Investigación “Clara Campoamor”, en el área de derecho y ciencias económicas y sociales.

La concesión de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes se realiza mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. El procedimiento se inicia con la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo convocarse algunas o todas las modalidades indicadas.

Las candidaturas solo pueden ser presentadas por aquellas instituciones o personas que se determinen en cada convocatoria, no siendo posible la presentación por las propias personas candidatas. Las personas candidatas deberán tener una edad máxima de 40 años y estar desarrollando una labor relevante y reconocida internacionalmente en una institución española en el momento de la presentación de sus candidaturas.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

 • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

 • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

 • Edukian errore bat detektatu baduzu...

 • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

 • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...