Premios Nacionais de Investigación e Premios Nacionais de Investigación para Novos

Premios Nacionais de Investigación

Premios Nacionais de Investigación

Os Premios Nacionais de Investigación recoñecen o mérito daqueles investigadores e investigadoras de nacionalidade española que estean a realizar un labor destacado en campos científicos de relevancia internacional e que contribúan de forma significativa ao avance do coñecemento científico e ao progreso da Humanidade.

Os Premios Nacionais de Investigación foron creados en 1982 coa convocatoria do Premio Nacional de Investigación "Santiago Ramón e Cajal e posteriormente se han ido creando outras categorías. Na actualidade existen 10 modalidades que se corresponden cos seguintes ámbitos do coñecemento:

 • Premio Nacional de Investigación "Santiago Ramón y Cajal", na área de Bioloxía (desde 1982).
 • Premio Nacional de Investigación "Ramón Menéndez Pidal", na área de Humanidades (desde 1983).
 • Premio Nacional "Leonardo Torres Quevedo", na área de Enxeñarías (desde 1983).
 • Premio Nacional de Investigación "Gregorio Marañón", na área de Medicamento (desde 1997).
 • Premio Nacional de Investigación "Enrique Moles", na área de Ciencia e Tecnoloxía Químicas (desde 2001).
 • Premio Nacional de Investigación "Alejandro Malaspina", na área de Ciencias e Tecnoloxías dos Recursos Naturais (desde 2001).
 • Premio Nacional de Investigación "Julio Rey Pastor", na área de Matemáticas e Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (desde 2001).
 • Premio Nacional de Investigación "Juan de la Cierva", na área de Transferencia de Tecnoloxía (desde 2001).
 • Premio Nacional de Investigación "Blas Cabrera", na área de Ciencias Físicas, dos Materiais e da Terra.
 • Premio Nacional de Investigación "Pascual Madoz", na área de Dereito e Ciencias Económicas e Sociais (desde 2002).

A concesión dos Premios Nacionais de Investigación realízase mediante un procedemento de concorrencia competitiva, conforme aos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. O procedemento iníciase coa publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», podendo convocarse algunhas ou todas as modalidades indicadas.

As candidaturas só poden ser presentadas por aquelas institucións ou persoas que se determinen en cada convocatoria, ao non ser posible a presentación polas propias persoas candidatas. As persoas candidatas deberán realizar en España unha parte significativa da súa carreira investigadora e estar a desenvolver un labor relevante e recoñecido internacionalmente no momento da presentación das súas candidaturas.

Premios Nacionais de Investigación para Novos

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, co firme propósito de fomentar as vocacións científicas e recoñecer o mérito daquelas persoas investigadoras españolas que alcanzasen logros relevantes nas primeiras etapas das súas carreiras, creou os Premios Nacionais de Investigación para Mozos dirixidos a pór en valor o traballo sobresaliente e as contribucións científicas de persoas investigadoras españolas con idade máxima de 40 anos.

Existen 10 modalidades de premios, que levan o nome de mulleres investigadoras ilustres, sobresalientes en cada unha das súas respectivas áreas de coñecemento, correspondentes ás seguintes áreas de coñecemento:

 • Premio Nacional de Investigación “Margarita Salas”, na área de bioloxía.
 • Premio Nacional de Investigación “Matilde Ucelay”, na área de enxeñarías e arquitectura.
 • Premio Nacional de Investigación “María Moliner”, na área de humanidades.
 • Premio Nacional de Investigación “Gabriela Morreale”, na área de medicamento e ciencias da saúde.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángeles Alvariño”, na área de ciencias e tecnoloxías dos recursos naturais.
 • Premio Nacional de Investigación “Felisa Martín Bravo”, na área de ciencias físicas, dos materiais e da terra.
 • Premio Nacional de Investigación “Maria Teresa Toral”, na área de ciencia e tecnoloxía químicas.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángela Ruiz Robles”, na área de transferencia de tecnoloxía.
 • Premio Nacional de Investigación “María Andresa Casamayor”, na área de matemáticas e tecnoloxías da información e as comunicacións.
 • Premio Nacional de Investigación “Clara Campoamor”, na área de dereito e ciencias económicas e sociais.

A concesión dos Premios Nacionais de Investigación para Mozas realízase mediante un procedemento de concorrencia competitiva, conforme aos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. O procedemento iníciase coa publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», podendo convocarse algunhas ou todas as modalidades indicadas.

As candidaturas só poden ser presentadas por aquelas institucións ou persoas que se determinen en cada convocatoria, ao non ser posible a presentación polas propias persoas candidatas. As persoas candidatas deberán ter unha idade máxima de 40 anos e estar a desenvolver un labor relevante e recoñecido internacionalmente nunha institución española no momento da presentación das súas candidaturas.

Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el firme propósito de fomentar las vocaciones científicas y reconocer el mérito de aquellas personas investigadoras españolas que hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras, ha creado los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes dirigidos a poner en valor el trabajo sobresaliente y las contribuciones científicas de personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años.

Existen 10 modalidades de premios, que llevan el nombre de mujeres investigadoras ilustres, sobresalientes en cada una de sus respectivas áreas de conocimiento, correspondientes a las siguientes áreas de conocimiento:

 • Premio Nacional de Investigación “Margarita Salas”, en el área de biología.
 • Premio Nacional de Investigación “Matilde Ucelay” en el área de ingenierías y arquitectura.
 • Premio Nacional de Investigación “María Moliner”, en el área de humanidades.
 • Premio Nacional de Investigación “Gabriela Morreale”, en el área de medicina y ciencias de la salud.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángeles Alvariño”, en el área de ciencias y tecnologías de los recursos naturales.
 • Premio Nacional de Investigación “Felisa Martín Bravo”, en el área de ciencias físicas, de los materiales y de la tierra.
 • Premio Nacional de Investigación “Maria Teresa Toral”, en el área de ciencia y tecnología químicas.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángela Ruiz Robles”, en el área de transferencia de tecnología.
 • Premio Nacional de Investigación “María Andresa Casamayor”, en el área de matemáticas y tecnologías de la información y las comunicaciones.
 • Premio Nacional de Investigación “Clara Campoamor”, en el área de derecho y ciencias económicas y sociales.

La concesión de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes se realiza mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. El procedimiento se inicia con la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo convocarse algunas o todas las modalidades indicadas.

Las candidaturas solo pueden ser presentadas por aquellas instituciones o personas que se determinen en cada convocatoria, no siendo posible la presentación por las propias personas candidatas. Las personas candidatas deberán tener una edad máxima de 40 años y estar desarrollando una labor relevante y reconocida internacionalmente en una institución española en el momento de la presentación de sus candidaturas.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...