Secretaría General de Universidades

La Secretaría General de Universidades ejerce las funciones de:

Y con carácter particular, las atribuidas a sus respectivos órganos directivos dependientes:

Se adscriben a esta Secretaría General:

Secretario General de Universidades: D. Francisco García Pascual

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...