Secretaría General de Universidades

La Secretaría General de Universidades ejerce las funciones de:

Y con carácter particular, las atribuidas a sus respectivos órganos directivos dependientes:

Se adscriben a esta Secretaría General:

Secretario General de Universidades: D. Francisco García Pascual

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...