Azpiegitura Zientifiko eta Tekniko Berezien

Azpiegitura Zientifiko eta Tekniko Bereziak (ICTS) erreferentzia egiten die abangoardiako eta kalitate goreneko ikerketak garatzeko beharrezkoa instalazio, baliabide edo zerbitzuei, eta ezagutza transmititu, trukatu eta zaintzeko, teknologia transferitzeko eta berrikuntza sustatzeko. Bakarrak edo apartekoak dira beren izaeran, eta inbertsio-, mantentze- eta eragiketa-kostu oso handia dute. Horien garrantziak eta izaera estrategikoak justifikatzen dute I+G+Bko kolektibo osorako eskuragarri egotea.

ICTSek funtsezko hiru ezaugarri dituzte: titulartasun publikoko azpiegiturak dira, bereziak dira eta lehiarako sarbiderako irekita daude.

ICTSak lurralde nazional osoan daude, eta Azpiegitura Zientifiko eta Tekniko Berezien Mapan jasota daude. ICTSak kokapen bakar batean koka daitezke (kokapen bakarra duten azpiegiturak), Azpiegitura Sare (RI) baten parte izan daitezke edo Azpiegitura Banatu (ID) gisa eratu daitezke, haien gaitasunen integrazio- eta koordinazio-mailaren arabera. Gainera, ICTSen mapa dinamikoa eta irekia da, egungo mapan jasotako azpiegiturek ICTS izaera mantentzeko eskatzen diren baldintzak betetzen jarraitu behar dutelako eta, bestalde, beste azpiegitura batzuk sartzeko aukera dagoelako, baldin eta operatibo badaude eta baldintza horiek betetzen dituztela frogatzen badute.

Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)

icono-contacto.svg

Contacto

Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico–Técnicas

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 336

sggict@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...