Mapa de les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars

El terme Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) fa referència a instal·lacions, recursos o serveis necessaris per desenvolupar recerca d'avantguarda i de màxima qualitat, així com per a la transmissió, intercanvi i preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i el foment de la innovació. Són úniques o excepcionals en el seu gènere, amb un cost d'inversió, manteniment i operació molt elevat, i la importància de la qual i caràcter estratègic justifica la seva disponibilitat per a tot el col·lectiu de R+D+I.

Les ICTS posseeixen tres característiques fonamentals: són infraestructures de titularitat pública, són singulars i estan obertes a l'accés competitiu.

Les ICTS estan situades per tot el territori nacional i queden recollides en el que es denomina el Mapa d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars. Les ICTS poden situar-se en una única localització (Infraestructures amb localització única), poden formar part d'una Xarxa d'Infraestructures (RI) o constituir-se com una Infraestructura Distribuïda (ANEU), depenent del nivell d'integració i coordinació de les seves capacitats. A més, el Mapa d'ICTS és dinàmic i obert, en el sentit que les infraestructures incloses en el mapa actual han de continuar complint els requisits exigits per mantenir la seva condició d'ICTS i, d'altra banda, està obert a la incorporació d'altres infraestructures, sempre que estiguin operatives i demostrin el compliment d'aquests requisits.

Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)

icono-contacto

Contacto

Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico–Técnicas

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 336

sggict@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...