Mapa das Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares

O termo Infraestrutura Científica e Técnica Singular (ICTS) fai referencia a instalacións, recursos ou servizos necesarios para desenvolver investigación de vangarda e de máxima calidade, así como para a transmisión, intercambio e preservación do coñecemento, a transferencia de tecnoloxía e o fomento da innovación. Son únicas ou excepcionais no seu xénero, cun custo de investimento, mantemento e operación moi elevado, e cuxa importancia e carácter estratéxico xustifica a súa dispoñibilidade para todo o colectivo de I+D+I.

As ICTS posúen tres características fundamentais: son infraestruturas de titularidade pública, son singulares e están abertas ao acceso competitivo.

As ICTS están situadas por todo o territorio nacional e quedan recollidas no que se denomina o Mapa de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares. As ICTS poden situarse nunha única localización (Infraestruturas con localización única), poden formar parte dunha Rede de Infraestruturas (RI) ou constituírse como unha Infraestrutura Distribuída (IDE), dependendo do nivel de integración e coordinación das súas capacidades. Ademais, o Mapa de ICTS é dinámico e aberto, no sentido de que as infraestruturas incluídas no mapa actual deben continuar cumprindo os requisitos esixidos para manter a súa condición de ICTS e, por outra banda, está aberto á incorporación doutras infraestruturas, a condición de que estean operativas e demostren o cumprimento dos este requisitos.

Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)

icono-contacto

Contacto

Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico–Técnicas

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 336

sggict@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...