Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2021-2027 aldirako Espainiako Estrategia

strategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2021-2027 aldirako Espainiako Estrategia diseinatu da estatuko eta autonomia-erkidegoko plangintzaren eta programazioaren arteko koordinazioa maximizatzeko eta gure I+G+B politika EBko zientzia eta berrikuntzako esparru-programarekin, Horizonte Europa (2021-2027), artikulatzea errazteko.

COVID-19ak eragindako arazoak konpontzeko jarduerak barne hartzen ditu, eta, beraz, arreta berezia jartzen du osasun-arloan planaren lehen bi urteetan (2021-2022). Halaber, zientzia eta berrikuntza sendotzearen eta indartzearen garrantzia azpimarratzen du, gure herrialdearen berreraikuntza sozial, ekonomiko eta industrialerako tresna gisa.

Helburu nagusiak: lankidetza publiko-pribatua indartzea, ezagutzaren transferentzia erraztea, ikertzaileen eta erakundeen egoera hobetzea, Espainiak talentua erakartzeko, berreskuratzeko eta atxikitzeko duen gaitasuna indartzea, edo emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun-printzipioa I+G+Bn aplikatzen dela bermatzea.

Estrategia hori abian jartzearekin, inbertsio publiko eta pribatuen batura bikoiztea aurreikusten da, 2027an Europako batez bestekora iritsi arte (2018an erregistratutako I+G+Bko inbertsioko BPGren % 1,24tik 2027an % 2,12ra).

Ildo estrategiko nazionalak Horizonte Europa programaren talde tematikoetan kokatzen dira:

 • Osasuna.
 • Kultura, sormena eta gizarte inklusiboa.
 • Gizartearentzako segurtasuna.
 • Mundu digitala, industria, eremua eta defentsa.
 • Klima, energia eta mugikortasuna.
 • Elikadura, bioekonomia, baliabide naturalak eta ingurumena.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

 • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

 • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

 • Edukian errore bat detektatu baduzu...

 • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

 • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...