Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027

strategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

L'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027 ha estat dissenyada per maximitzar la coordinació entre la planificació i programació Estatal i Autonòmica i per facilitar l'articulació de la nostra política de R+D+i amb el programa marco de ciència i innovació de la UE, Horitzó Europa (2021-2027).

Inclou activitats dirigides a solucionar els problemes causats pel Covid-19, per la qual cosa mostra especial èmfasi a l'àrea de salut en els dos primers anys del pla (2021-2022). També subratlla la importància de consolidar i potenciar la ciència i la innovació com una eina per a la reconstrucció social, econòmica i industrial del nostre país.

Principals objectius: reforçar la col·laboració públic-privada, afavorir la transferència de coneixement, millorar la situació del personal investigador i de les institucions, potenciar la capacitat d'Espanya per atreure, recuperar i retenir talent o garantir l'aplicació del principi d'igualtat real entre dones i homes en la R+D+I.

Amb l'engegada d'aquesta Estratègia es preveu duplicar la suma d'inversions pública i privada, fins a aconseguir la mitjana europea en 2027 (des de l'1,24 % del PIB en inversió en R+D+i registrat en 2018, fins al 2,12 % en 2027).

Les línies estratègiques nacionals s'emmarquen en els grups temàtics d'Horitzó Europa:.

 • Salut.
 • Cultura, Creativitat i Societat Inclusiva.
 • Seguretat per a la Societat.
 • Món digital, Indústria, Espai i Defensa.
 • Clima, Energia i Mobilitat.
 • Alimentació, Bioeconomía, Recursos Naturals i Medi ambient.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...