Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación 2021-2027

strategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

A Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación 2021-2027 foi deseñada para maximizar a coordinación entre a planificación e programación Estatal e Autonómica e para facilitar a articulación da nosa política de I+D+i co programa marco de ciencia e innovación da UE, Horizonte Europa (2021-2027).

Inclúe actividades dirixidas a liquidar os problemas causados pola Covid-19, polo que mostra especial énfase na área de saúde nos dous primeiros anos do plan (2021-2022). Tamén subliña a importancia de consolidar e potenciar a ciencia e a innovación como unha ferramenta para a reconstrución social, económica e industrial do noso país.

Principais obxectivos: reforzar a colaboración público-privada, favorecer a transferencia de coñecemento, mellorar a situación do persoal investigador e das institucións, potenciar a capacidade de España para atraer, recuperar e reter talento ou garantir a aplicación do principio de igualdade real entre mulleres e homes no I+D+I.

Coa posta en marcha desta Estratexia prevese duplicar a suma de investimentos pública e privada, ata alcanzar a media europea en 2027 (desde o 1,24 % do PIB en investimento en I+D+i rexistrado en 2018, ata o 2,12 % en 2027).

As liñas estratéxicas nacionais enmárcanse nos grupos temáticos de Horizonte Europa::

 • Saúde.
 • Cultura, Creatividade e Sociedade Inclusiva.
 • Seguridade para a Sociedade.
 • Mundo dixital, Industria, Espazo e Defensa.
 • Clima, Enerxía e Mobilidade.
 • Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturais e Medio Ambiente.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...