Jarduera-ildoak

OI SCIn egindako jarduketak "Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza indartzea" 1. helburu tematikoan kokatzen dira, 2014-2020 aldirako Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Operatiboaren (POPE) lehentasunezko 1. ardatzaren barruan. Jarduera horiek inbertsio-lehentasun hauen barruan egiten dira:

 • inbertsio-lehentasuna: Ikerketa- eta berrikuntza-azpiegiturak (I+B) eta I+B-ren arloan bikaintasuna garatzeko gaitasuna hobetzea, eta lehia-zentroak sustatzea, bereziki Europarentzat interesgarriak direnak. I+G erakundeak indartzeko eta azpiegitura zientifiko eta teknologikoak sortu, sendotu eta hobetzeko O.E.1.1.2 helburu espezifikoaren barruan sartzen dira jarduera-ildo hauek:
 • Azpiegitura zientifiko eta tekniko bereziak (ICTS),
 • Espainiak Nazioarteko Azpiegitura Zientifiko eta Teknologiko Handietan (ESFRI) duen partaidetza,
 • Espainian egoitza duten LifeWatch ERIC (European E-Science Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research) jarduketak,
 • Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenaren azpiegitura zientifiko-teknologikoak.
 • 1b. inbertsio-lehentasuna: Enpresek gidatuta I+B-ko enpresa-inbertsioa sustatzea, eta enpresen, ikerketa- eta garapen-zentroen eta goi-mailako irakaskuntzaren sektorearen arteko loturak eta sinergiak garatzea, batez ere garapenerako inbertsioa sustatuta. O.E.1.2.1 helburu espezifikoaren barruan (enpresek gidatutako I+B-ko jarduerak bultzatzea eta sustatzea, enpresa berritzaileak sortzen eta finkatzen laguntzea eta erosketa publiko berritzailea babestea), jarduera-ildo hau kokatzen da:
 • Eskaritik eta erosketa publiko berritzailetik (CPI) berrikuntza sustatzeko ildoa.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

 • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

 • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

 • Edukian errore bat detektatu baduzu...

 • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

 • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...