Liñas de actuación

As actuacións levadas a cabo desde o OI SGINN enmárcanse no Obxectivo Temático 1 “Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación” dentro do Eixo prioritario 1 do Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) 2014-2020. Estas actuacións realízanse dentro das seguintes prioridades de investimento:

 • Prioridade de investimento 1a: Mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e da capacidade para desenvolver excelencia en materia de I+i, e o fomento de centros de competencia, en especial os de interese europeo. Dentro do obxectivo específico Ou.E.1.1.2 de fortalecemento das institucións de I+D e creación, consolidación e mellora das infraestruturas científicas e tecnolóxicas enmárcanse as liñas de actuación:
 • Infraestruturas científicas e técnicas singulares (ICTS).
 • Participación española en Grandes Infraestruturas Científicas e Tecnolóxicas Internacionais (ESFRI).
 • As actuacións LifeWatch ERIC “European E-Science Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, con Sede en España.
 • Infraestruturas científico‐tecnolóxicas do Consello Superior de Investigacións Científicas.
 • Prioridade de investimento 1b. Fomento do investimento empresarial en I+i lideradas polas empresas, o desenvolvemento de vínculos e sinerxias entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento. Dentro do obxectivo específico Ou.E.1.2.1 de Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora enmárcase a liña de actuación:
 • Liña de fomento da innovación desde a demanda e da compra pública innovadora (CPI)

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...