2014-2020 aldirako programazioa

Europa 2020 Estrategiak Europar Batasunaren hamarkada honetako hazkunde adimentsu, jasangarri eta integratzailerako bidea adierazten du. 2014-2020 aldirako kohesio-politikaren programazio-lanak, Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiak koordinatuta, honako dokumentu estrategiko hauen lanketan oinarritu dira:

  • Elkartzeko akordioa

Estatu kide bakoitzak egindako dokumentu nazional estrategikoa da, eta kohesio-politikako funtsen (EGEF, EGIF, LGENF eta FEMP) inbertsio-estrategia eta -lehentasunak azaltzen ditu 2014-2020 aldirako

Espainiako Elkartzeko 2014-2020 aldirako Akordioa

  • Espainiako eskualde anitzeko 2014-2020 aldirako programa operatiboa

Programa operatibo hau 2014-2020 aldirako aurreko PO Hazkunde Adimenduna eta PO Hazkunde Jasangarria programak fusionatzearen emaitza da. Estatuko Administrazio Orokorraren (EAO) esku hartzeko estrategia eta helburu orokorrak zehazten ditu, EGEF funtsarekin batera finantzatuta, hazkunde adimendunaren eta jasangarriaren eremuetan (eta hiri-eremuan hazkunde integratzailea ere bai)

2014-2020 aldirako Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Operatiboa

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...