Programació 2014-2020

L'Estratègia Europa 2020 assenyala el camí cap al creixement intel·ligent, sostenible i integrador de la Unió Europea en aquesta dècada. Els treballs de programació de la Política de Cohesió 2014-2020, coordinats per la Direcció general de Fons Europeus, s'han centrat en l'elaboració dels següents documents estratègics:

  • Acord d'Associació

És el document nacional, de caràcter estratègic, elaborat per cada Estat membre, que exposa l'estratègia i prioritats d'inversió dels Fons de la política de Cohesió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP) per al període 2014-2020

Acord d'Associació d'Espanya 2014-2020

  • PO Plurirregional d'Espanya 2014-2020

Aquest Programa Operatiu és resultat de la fusió dels anteriors PO Creixement Intel·ligent i PO Creixement Sostenible 2014-2020, concreta l'estratègia i els objectius globals d'intervenció de l'Administració General de l'Estat (AGE) cofinançades amb el fons FEDER en els àmbits del creixement intel·ligent i sostenible (i en l'àmbit urbà també el creixement integrador)

Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...