Nekazaritzako elikagaiak

imagen Agroalimentación

Programa honen helburua da nekazaritzako elikagaien sektorea egoera berdeago, jasangarriago, osasungarriago eta digitalago batera bihurtzea, aurkikuntza zientifikoen, teknologiaren garapenaren eta horien ezarpenaren arteko arrakala gaindituta. Zehazki, alderdiek adierazi dute programa garatzeko etorkizuneko lankidetza-eremu gisa identifikatu nahi dituztela honako jarduera-ildo hauek (LA):

 • LA-1: Lehen mailako ekoizpen-sistema jasangarriak bultzatzea, naturan eta ingurunean oinarrituta eta klima-aldaketara egokituta.
 • LA-2: Elikagai berritzaileak eta jasangarriak ekoizteko sistemak garatzea, kontsumitzaileen eta gizartearen beharrak estaliko dituztenak, elikadura nutritiboago eta osasungarriagoaren esparruan, eta ingurumenean inpaktu txikiagoa izanik, elikagaien segurtasuna ziurtatuta eta, aldi berean, negozio berrietarako aukerak sortuz.
 • LA-3: Nekazaritzako elikagaien katearen etapa eta eragile guztiak adimen, eraginkortasun eta, ondorioz, jasangarritasunez hornitzea, I+G+B erakundeak barne, abangoardiako teknologiak erabili eta garatuta.
 • LA-4: Sektoreak sortutako galerak, emisioak eta hondakinak murriztea, aprobetxamendu-aukerak eta win-win prozesuak sortuta kudeaketan eta sektorearen zirkulartasuna handituta.
 • LA-5: Sortutako ezagutza eta soluzioak transferitzea, horien proba eta eskalatzea erraztea, berritzaileengana eta early adopter-engana iristea lortzea, eta merkatuari eta horien beharrei buruzko informazioa lortzea, ikerketa eta sortutako irtenbideak orientatzeko eta hobetzeko.
 • LA-6: Nekazaritzako elikaduraren arloko ikerketa-taldeen gaitasun zientifikoa eta berritzailea hobetzea, nazioko eta nazioarteko testuinguruan duten lidergo- eta abangoardia-posizioari eusteko eta indartzeko.
 • LA-7: Programaren jardun-ildoetan sortutako aurrerapen zientifiko-teknikoen berri ematea nekazaritzako elikagaien sektoreari eta gizarteari, berrikuntza sustatuta eta programaren inpaktu zientifiko, teknologiko, sozial eta ekonomikoa optimizatuta.

Programa hasiera batean Errioxa, Murtzia, Valentziako Erkidegoa, Aragoi eta Nafarroako Foru Komunitateko autonomia-erkidegoen lankidetzarekin jarri zen abian, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioarekin esparru-hitzarmen bat harpidetuta.

Ondoren, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Politikako Kontseiluaren 2022ko ekainaren 22ko Akordioaren ondoren, Extremadurako Autonomia Erkidegoa eta Asturiasko Printzerria gehitu dira.

Plan Complementario de Agroalimentación

icono-contacto

Secretaría General de Investigación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

planescomplementarios@ciencia.gob.es

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

 • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

 • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

 • Edukian errore bat detektatu baduzu...

 • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

 • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...