Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (PES)

Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak, 2021etik 2023ra, urte horietarako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa egin du, dirulaguntzen arloko bere politika planifikatzeko eta gauzatzeko tresna izan dadin. 2021-2023 aldirako Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planak integratu du Plan hori.

Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Plana da Estatuko Administrazio Orokorraren funtsezko tresna Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Estrategiaren helburuak garatu eta lortzeko, eta barne hartzen ditu I+G+Bra bideratutako estatu-laguntzak, eta Dirulaguntzen plan estrategikotzat jotzen da, Dirulaguntzen Lege Orokorrean ezarritakoaren helburuetarako.

Araudi aplikagarria

  • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren ekainaren 1eko 14/2011 Legearen eta 43. Artikuluak.
  • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren artikulua eta hamahirugarren xedapen gehigarria.
  • Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartutako Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren artikulua eta hurrengoak.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...