Horizonte Europa programa

Plan de Incentivación – Horizonte Europa

Horizonte Europa Europar Batasuneko Ikerketa eta Berrikuntzako Esparru Programa da 2021-2027 aldirako. Zazpi urteko aldi horretarako 95.517 milioi euroko aurrekontua du eta inbertsio-pentsamolde batekin diseinatuta dago, finantzaketa-tresna soil gisa baino gehiago.

Horizonte Europak hiru zutabetan oinarritutako egitura du:

  • zutabeak, Zientzia Bikaina, Europako Ikerketa Kontseiluaren bidez (ERC) ikertzaileek, ezagutzaren mugan, diseinatu eta zuzendutako ikerketa-proiektuak finantzatzen ditu. Ikertzaileen garapen profesionala eta prestakuntza ere babesten ditu Marie Sklodowska-Curie (MSCA) programaren bidez, eta mundu mailako ikerketa-azpiegituretarako sarbide transnazionala hobetzean eta optimizatzean inbertitzen du.
  • zutabeak (Erronka Globalak eta Europako Lehiakortasun Industriala) ikerketa finantzatzen du erronka sozialen barruan, gaitasun teknologiko industrialak indartzen ditu eta erronka global handietara bideratutako asmo handiko helburuak dituzten misioak ezartzen ditu. Gainera, estatu kideekin eta industriarekin Europako Elkarteak sortzen laguntzen du, I+G-n elkarrekin lan egiteko. EBri eta gobernu nazionalei erabakiak hartzen laguntzen dien Ikerketa Zentro Komuna (JRC) ere barne hartzen du.
  • zutabearen (Europa Berritzailea) helburua da Europa potentzia aitzindari bihurtzea merkatua sortzeko berrikuntzan eta ETE berritzaileen hazkundean, Europako Berrikuntza Kontseiluaren (EIC) bidez.

Hiru zutabe horiek programa horizontal batean oinarritzen dira, parte-hartzea zabalduz eta Europako Ikerketa Arloa (ERA) indartuz. Eremu horrek EBko estatu kideei laguntzen die, beren ikerketa- eta berrikuntza-ahalmen nazionala garatzeko ahaleginetan, eta, bereziki, I+G-n errendimendu txikiena duten estatuei, Horizonte Europan duten parte-hartzea hobe dezaten.

Parte hartzeko gidak programari buruzko informazio orokorra ematen du, baita parte hartzeko prozesu osoari buruzkoa ere; parte hartzeko aukera hautematea eta proposamen bat egin eta aurkeztea; proiektuak abian jartzea, garatzea, jarraipena egitea eta amaitzea; proposamenak ebaluatu, eta Europako Batzordearekin proiektua diruz laguntzeko hitzarmena prestatu eta sinatzea.

Horizonte Europa programako ekintzetan edozein erakunde juridikok parte har dezake, dela enpresa, unibertsitatea, ikerketa-zentroa, elkartea, administrazio publikoa edo beste edozein erakunde mota, baldin eta I+G+Bko proiektu bat garatu nahi badu eta proiektu horren edukia lan-programan edo proposamenen deialdietan ezarritako baldintza, ildo eta lehentasunetara egokitzen bada.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...