Programa Horitzó Europa

Plan de Incentivación – Horizonte Europa

Horitzó Europa és el Programa Marco de Recerca i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027. Amb un pressupost de 95.517 milions d'euros per a aquest període de set anys, està dissenyat amb una mentalitat d'inversió més que com un instrument exclusivament de finançament.

Horitzó Europa compta amb una estructura basada en tres pilars:

  • El pilar 1, Ciència Excel·lent, que a través del Consell Europeu de Recerca (ERC) finança projectes de recerca a la frontera del coneixement dissenyats i dirigits per investigadors. També recolza el desenvolupament professional i la formació del personal investigador a través del programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA), i inverteix a millorar i optimitzar l'accés transnacional a les Infraestructures de Recerca de nivell mundial.
  • El pilar 2, Desafiaments Globals i Competitivitat Industrial Europea, finança la recerca dins dels reptes socials, reforça les capacitats tecnològiques industrials i estableix missions amb objectius ambiciosos orientats cap als grans desafiaments globals. A més, recolza la creació d'Associacions Europees amb els Estats membres i la indústria per treballar conjuntament en I+I. També inclou al Centre Comú de Recerca (JRC) que vas agafar a la UE i als governs nacionals en la seva presa de decisions.
  • El pilar 3, Europa Innovadora, té com a objectiu fer d'Europa una potència pionera en la innovació de creació de mercat i en el creixement de pimes innovadores a través del Consell Europeu d'Innovació (EIC).

Aquests tres pilars se sustenten sobre un programa horitzontal, Ampliant la participació i enfortint l'Àrea Europeu de Recerca (ERA), dedicat a ajudar als Estem membres de la UE en els seus esforços per desenvolupar el seu potencial nacional de recerca i innovació, i especialment, a aquells Estats amb menor rendiment en I+I perquè millorin la seva participació en Horitzó Europa.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats va presentar en 2020 el Pla d'Incentivament per a la participació espanyola en Horitzó Europa. El document recull les principals mesures per millorar i facilitar la participació del sistema de ciència i innovació nacional en Horitzó Europa. Aquestes accions inclouen la utilització coordinada i estructurada d'ajudes financeres i els serveis especialitzats d'agents dedicats a ajudar a augmentar l'èxit en les propostes, com són l'Agència Estatal de Recerca, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, l'Institut de Salut Carlos III i l'Oficia Europea de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.

La Guia de Participació proporciona informació general del Programa Horitzó Europa, així com de tot el procés de participació, des de la detecció de l'oportunitat de participació i l'elaboració i presentació d'una proposta; passant per l'engegada, desenvolupament, seguiment i finalització dels projectes, fins a l'avaluació de propostes i preparació i signatura de l'acord de subvenció del projecte amb la Comissió Europea.

En les accions del programa Horitzó Europa pot participar qualsevol entitat jurídica, ja sigui empresa, universitat, centre de recerca, associació, Administració pública, o qualsevol altre tipus d'entitat, que vulgui desenvolupar un projecte de R+D+I el contingut de la qual s'adapti a les condicions, línies i prioritats establertes al programa de treball o les convocatòries de propostes.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...