Programa Horizonte Europa

Plan de Incentivación – Horizonte Europa

Horizonte Europa é o Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea para o período 2021-2027. Cun orzamento de 95.517 millóns de euros para este período de sete anos, está deseñado cunha mentalidade de investimento máis que como un instrumento exclusivamente de financiamento.

Horizonte Europa conta cunha estrutura baseada en tres alicerces:

  • O alicerce 1, Ciencia Excelente, que a través do Consello Europeo de Investigación (ERC) financia proxectos de investigación na fronteira do coñecemento deseñados e dirixidos por investigadores. Tamén apoia o desenvolvemento profesional e a formación do persoal investigador a través do programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA), e inviste en mellorar e optimizar o acceso transnacional ás Infraestruturas de Investigación de nivel mundial.
  • O alicerce 2, Desafíos Globais e Competitividade Industrial Europea, financia a investigación dentro dos retos sociais, reforza as capacidades tecnolóxicas industriais e establece misións con obxectivos ambiciosos orientados cara aos grandes desafíos globais. Ademais, apoia a creación de Asociacións Europeas cos Estados membros e a industria para traballar conxuntamente en I+I. Tamén inclúe ao Centro Común de Investigación (JRC) que agarraches á UE e aos gobernos nacionais na súa toma de decisións.
  • O alicerce 3, Europa Innovadora, ten como obxectivo facer de Europa unha potencia pioneira na innovación de creación de mercado e no crecemento de pemes innovadoras a través do Consello Europeo de Innovación (EIC).

Este tres alicerces susténtanse sobre un programa horizontal, Ampliando a participación e fortalecendo a área Europea de Investigación (ERA), dedicado a axudar a Estámolos membros da UE nos seus esforzos por desenvolver o seu potencial nacional de investigación e innovación, e especialmente, a aqueles Estados con menor rendemento en I+I para que melloren a súa participación en Horizonte Europa.

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades presentou en 2020 o Plan de Incentivación para a participación española en Horizonte Europa. O documento recolle as principais medidas para mellorar e facilitar a participación do sistema de ciencia e innovación nacional en Horizonte Europa. Estas accións inclúen a utilización coordinada e estruturada de axudas financeiras e os servizos especializados de axentes dedicados a axudar a aumentar o éxito nas propostas, como son a Axencia Estatal de Investigación, o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial, o Instituto de Saúde Carlos III e Ofíciaa Europea da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.

A Guía de Participación proporciona información xeral do Programa Horizonte Europa, así como de todo o proceso de participación, desde a detección da oportunidade de participación e a elaboración e presentación dunha proposta; pasando pola posta en marcha, desenvolvemento, seguimento e finalización dos proxectos, ata a avaliación de propostas e preparación e sinatura do acordo de subvención do proxecto coa Comisión Europea.

Nas accións do programa Horizonte Europa pode participar calquera entidade xurídica, xa sexa empresa, universidade, centro de investigación, asociación, Administración pública, ou calquera outro tipo de entidade, que queira desenvolver un proxecto de I+D+i cuxo contido se adapte ás condicións, liñas e prioridades establecidas no programa de traballo ou as convocatorias de propostas.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...