Txosten Arrazoitu Lotesleak (IMV)

Txosten Arrazoitu Lotesleek (IMV) segurtasun juridikoa ematen diote eskatzaileari I+G eta/edo BTn kenkariak eta hobariak aplikatzean, izan ere:

  • Zerga Administrazioko Estatu Agentzia (ZAEA) lotzen dute, proiektu baten I+G eta/edo BT gisa egindako jardueren edo proiektu horren urte bateko tartean egindako jarduerak kalifikatzeari dagokionez, sozietateen gaineko zergan kenkari fiskalak egiteko. Gainera, gastua edo aurrekontua jaso dezakete.
  • Gizarte Segurantza lotzen dute, legez ezarritako baldintzak betetzen dituzten ikertzaileei dagokienez, enplegatzaileak haiengatik Gizarte Segurantzaren kotizazioan hobariak jasotzeko eskubidea izan dezan.

Txosten fiskalak

Artikulu hauek arautzen dituzte: Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen 35. eta 39. artikuluak eta 1432/2003 Errege Dekretua.

Oro har, eskaera borondatezkoa da, baina, igorri ondoren, edukia loteslea da. Izan ere, eskatzaileek kenkariak kalkula eta aplika ditzakete, nahiz eta txosten arrazoitua lortzeke izan.

Ex ante (a priori) izaerakoak izan daitezke, hau da, proiektu osorako TAL bat jaulkiko da hasi aurretik, edo, bestela, ex post (a posteriori), hau da, gauzatutako proiektuaren zerga-ekitaldi bakoitzeko TAL bat jaulkiko da. Eskatu beharreko IMV motaren arabera, eskaera aurkezteko eta erregistratzeko epea aldatu egingo da.

Gizarte Segurantzarako txostenak

475/2014 Errege Dekretuan araututakoak.

Ex post eta borondatezkoak dira, erakundeak ekitaldi batean hiru hilabetez edo gehiagoz hamar ikertzaile edo gehiagoren hobaria jaso badu izan ezik. Kasu horretan, erakundeak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari TAL bat aurkeztu beharko dio, hobariak aplikatu diren zerga-ekitaldia amaitu eta gehienez ere sei hilabeteko epean.

Txosten arrazoituen eskaerak egiteko jarraibideak

TAL bat eskatzeko, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren bidez egindako eskaera bat aurkeztu eta erregistratu behar da.

Eskaeren aplikaziora (IMV-MODIM) sar zaitezke "Estekak" atalean. Aplikazioaren barruan, goiko zatian, erabiltzaile-eskuliburuak daude, eta, horietan, txosten mota bakoitzaren berezitasunak, lotutako eskaera-epeak eta baita eskaeren erregistroa eta horiei lotutako informazioa eta dokumentazioaren kudeaketa egiteko jarraibideak ere. Halaber, araudia betetzen duen euskarri-dokumentazioa egin ahal izateko gidak eta txantiloiak ditu.

Eskaera bat erregistratu eta Ministerioa espedientea izapidetzen hasi ondoren, espediente-zenbaki bakar bat sortuko da, espedientea identifikatuko duena hura ebatzi arte. Une horretatik aurrera, espedientea eta hari lotutako informazioa eskuragarri egongo dira eskatzaileak haien egoera publikoa eta emaitza ikus ditzan, dokumentuak aurkez ditzan (egoera publikoaren arabera) eta izapidetzearen bilakaera/jarraipena kontrola dezan egoitza elektronikoaren bidez.

Estudios y memorias

Memorias anuales de solicitud y emisión informes motivados.

icono-contacto

Consultas sobre Informes Motivados Vinculantes

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

informesmotivados@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...