Ezagutzaren transferentzia

Ezagutzaren transferentzia eta kudeaketa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Espainiako Estrategiaren lehentasunezko ardatzetako bat da. Estrategia horren helburuak bat datoz Europar Batasunak I+G+Bko jarduerak finantzatzeko esparru-programa berriaren barruan gaiari buruz ezartzen dituenekin.

Testuinguru horretan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Estrategiaren helburuetatik eratorritako jarduketen zati handi bat sistemako eragileen arteko elkarrizketa eta komunikazioa bultzatzera bideratuta dago, haien artean konfiantza sortzeko, kalitatea eta segurtasun juridikoa hobetuko dituzten tresnak sortuta. Horrela, jabetza industrialaren eta intelektualaren, ezagutzaren transferentziaren eta ikerketa-emaitzen merkaturatzearen eskubideen kudeaketa estrategikoa bermatzen da, eta berrikuntza-eredu irekiak ezartzeko oinarriak ezartzen dira.

Ikerketako erakunde publikoen, unibertsitateen, zentro teknologikoen eta enpresa berritzaileen arteko elkarrekintza sustatuko da ezagutzaren transferentzia eta eragileen arteko lankidetza eraginkorra laguntzeko, ezagutzaren transferentzia bultzatzeko eta zientziaren eta enpresen (bereziki ETEen) arteko noranzko biko loturak garatzeko, beharrak eta helburuak elkar ulertuz.

Ezagutzaren transferentziaren kudeaketari buruzko gomendioa eta jardunbide egokien kodea C(2008)1329

2008ko apirilaren 10ean, Europako Batzordeak C (2008) 1329 Gomendioa argitaratu zuen, ezagutza transferitzeko jardueretan jabetza intelektuala kudeatzeari buruzkoa, baita unibertsitateetarako eta beste ikerketa-erakunde publiko batzuetarako jardunbide egokien Kodea ere.

Gomendio horren bidez, Batzordeak estatu kideak bultzatzen ditu jabetza intelektualaren kudeaketari eta ezagutzaren transferentziari buruzko politikak edo orientabideak definitzera edo onartzera.

Gainera, jardunbide egokien kode bat ezartzen du unibertsitateetarako eta ikerketako beste erakunde publiko batzuetarako, ezagutzak transferitzeko jardueretan jabetza intelektuala kudeatzeari buruzkoa. Kode horrek funtsezko hiru printzipio ezartzen ditu:

  • jabetza intelektualeko barne-politika.
  • ezagutzaren transferitzeko politika.
  • lankidetzako eta kontrataziopeko ikerketa.

Gomendio horrek lagundu egiten du Espainiako unibertsitateek eta ikerketa-erakunde publikoek beren ezagutza transferitzeko politikak abian jar ditzaten. Bi urtez behin, Europako Batzordeak Gomendio honen ezarpenean egindako aurrerapenen jarraipena egiten du.

Teknologia transferitzeko kontratuen ereduak

Ezagutza sortzen duten erakundeek eta Espainiako enpresa txiki eta ertainek teknologia transferitzeko kontratuen ereduak eduki behar dituztenez, haien arteko elkarreragina errazteko eta zientziaren eta enpresen artean noranzko biko loturak garatzeko, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa teknologia transferitzeko kontratuen ereduak sortzeko ekimen baten parte da, Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak koordinatzen duena. Bulego horretan, Jabetza Intelektualaren Mundu Erakundea (OMPI), Erakunde Zientifikoen Kontseilu Gorena (CSIC) eta LES Espainia eta Portugal (LES) ere ordezkatuta daude.

Jarraian, orain arte eskura dauden kontratu-ereduak (gaztelaniaz eta ingelesez) eta horien erabilera-gidak deskargatzeko estekak aurkezten dira.

icono-contacto.svg

Consultas sobre Transferencia de Tecnología

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

transferencia.tec@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...