Transferència del coneixement

La transferència i gestió del coneixement constitueix un dels eixos prioritaris de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació, els objectius de la qual s'alineen amb els quals marca la Unió Europea sobre la matèria dins del nou programa marco per al finançament de les activitats de R+D+i.

En aquest context, una part important de les actuacions que deriven dels objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació estan encaminades a propiciar el diàleg i la comunicació entre els agents del Sistema, de tal manera que es generi confiança entre els mateixos mitjançant la creació d'instruments que millorin la qualitat i seguretat jurídica. D'aquesta forma es garanteix la gestió estratègica dels drets de propietat industrial i intel·lectual, transferència de coneixement, comercialització de resultats de recerca i se sentin les bases per a la implantació de models d'innovació oberts.

Es fomentarà la interacció entre organismes públics de recerca, universitats, centres tecnològics i empreses innovadores per afavorir la transferència de coneixement i la col·laboració efectiva entre agents, amb l'objectiu d'afavorir la transferència de coneixement i desenvolupar vincles bidireccionals entre ciència i empreses, a través de la comprensió mútua de necessitats i objectius, especialment en el cas de les pymes.

Recomanació sobre la gestió de la transferència de coneixement i codi de bones pràctiques C(2008)1329

El 10 d'abril de 2008 la Comissió Europea va publicar la Recomanació C (2008) 1329 sobre la gestió de la propietat intel·lectual en les activitats de transferència de coneixement i Codi de bones pràctiques per a les universitats i altres organismes públics de recerca.

Amb aquesta Recomanació la Comissió incita als Estats membres al fet que defineixin o adoptin polítiques o orientacions sobre la gestió de la propietat intel·lectual i la transferència de coneixement.

A més, estableix un codi de bones pràctiques per a les Universitats i altres organismes públics de recerca relatiu a la gestió de la propietat intel·lectual en les activitats de transferència de coneixements. Aquest codi estableix tres principis fonamentals sobri:

  • Política interna de propietat intel·lectual
  • Política de transferència de coneixement
  • Recerca col·laborativa i sota contractació

Aquesta Recomanació ajuda al fet que les Universitats i altres organismes públics de recerca espanyols engeguin les seves polítiques de transferència de coneixement. Cada dos anys la Comissió europea fa un seguiment dels progressos realitzats en la implantació d'aquesta Recomanació.

Models de contractes de transferència de tecnologia

Davant la necessitat que les entitats generadores de coneixement i les pequeño i mitges empreses espanyoles disposin de models de contractes de transferència de tecnologia que facilitin la seva interacció i desenvolupin vincles bidireccionals entre ciència i empreses, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats forma part d'una iniciativa per a la generació de models de contractes de transferència de tecnologia, coordinada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en la qual també estan representats l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), el Consell Superior d'Organitzacions Científiques (CSIC) i ELS Espanya i Portugal (ELS).

Es presenten, a continuació, els enllaços en els quals poden descarregar-se els models de contractes disponibles fins al moment, en espanyol i en anglès, així com les seves guies d'ús.

icono-contacto

Consultas sobre Transferencia de Conocimiento

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

transferencia.tec@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...