Transferencia do coñecemento

A transferencia e xestión do coñecemento constitúe un dos eixos prioritarios da Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación, cuxos obxectivos se aliñan cos que marca a Unión Europea sobre a materia dentro do novo programa marco para o financiamento das actividades de I+D+i.

Neste contexto, unha parte importante das actuacións que derivan dos obxectivos da Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación están encamiñadas a propiciar o diálogo e a comunicación entre os axentes do Sistema, de tal modo que se xere confianza entre os mesmos mediante a creación de instrumentos que melloren a calidade e seguridade xurídica. Desa forma garántese a xestión estratéxica dos dereitos de propiedade industrial e intelectual, transferencia de coñecemento, comercialización de resultados de investigación e sentan as bases para a implantación de modelos de innovación abertos.

Fomentarase a interacción entre organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnolóxicos e empresas innovadoras para favorecer a transferencia de coñecemento e a colaboración efectiva entre axentes, co obxectivo de favorecer a transferencia de coñecemento e desenvolver vínculos bidireccionales entre ciencia e empresas, a través da comprensión mutua de necesidades e obxectivos, en especial no caso das pymes.

Recomendación sobre a xestión da transferencia de coñecemento e código de boas prácticas C(2008)1329

O 10 de abril de 2008 a Comisión Europea publicou a Recomendación C (2008) 1329 sobre a xestión da propiedade intelectual nas actividades de transferencia de coñecemento e Código de boas prácticas para as universidades e outros organismos públicos de investigación.

Con esta Recomendación a Comisión incita aos Estados membros a que definan ou adopten políticas ou orientacións sobre a xestión da propiedade intelectual e a transferencia de coñecemento.

Ademais, establece un código de boas prácticas para as Universidades e outros organismos públicos de investigación relativo á xestión da propiedade intelectual nas actividades de transferencia de coñecementos. Este código establece tres principios fundamentais sobre:

  • Política interna de propiedade intelectual
  • Política de transferencia de coñecemento
  • Investigación colaborativa e baixo contratación

Esta Recomendación axuda a que as Universidades e outros organismos públicos de investigación españois poñan en marcha as súas políticas de transferencia de coñecemento. Cada dous anos a Comisión europea fai un seguimento dos progresos realizados na implantación desta Recomendación.

Modelos de contratos de transferencia de tecnoloxía

Ante a necesidade de que as entidades xeradoras de coñecemento e as pequenas e medianas empresas españolas dispoñan de modelos de contratos de transferencia de tecnoloxía que faciliten a súa interacción e desenvolver vínculos bidireccionales entre ciencia e empresas, o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades forma parte dunha iniciativa para a xeración de modelos de contratos de transferencia de tecnoloxía, coordinada pola Oficina Española de Patentes e Marcas, na que tamén están representados a Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), o Consello Superior de Organizacións Científicas (CSIC) e LLES España e Portugal (LLES).

Preséntanse, a seguir, as ligazóns nos que poden descargarse os modelos de contratos dispoñibles ata o momento, en español e en inglés, así como os seus guías de uso.

icono-contacto

Consultas sobre Transferencia de Conocimiento

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

transferencia.tec@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...