Enpresa-kalifikazioa, I+G+B jardueretarako Erkidegotik kanpoko atzerriko langileak kontratatzeko (indargabetua)

Indarrean den Atzerritarrei buruzko Legearen Erregelamenduak, 557/2011 Errege Dekretuaren bidez onartuak, 178.2.d) artikuluan jasotzen duenez, Espainian ezarritako enplegatzaileek, Europar Erkidegotik kanpoko langile atzerritarrak Espainiako lurraldean gehitzea behar eskatzen badute, kualifikazio handiko langile tekniko edo zientifikoak Espainian sartzeko, bizitzeko eta lan egiteko baimena lortzeko prozedurari heldu ahal izango diote, baldin eta langile horien helburua bada ikerketa-lana egitea edo garapen-jardueretan sartzea ospe handiko I+G zentroetan edo Espainian ezarritako enpresa-erakundeen ikerketa- eta garapen-unitateetan.

Horretarako, beste dokumentu batzuen artean, eta aipatutako erregelamenduaren 180.2.d) 1. artikuluaren arabera, enplegatzaileak estatuko edo autonomia-erkidegoko organo eskudunaren aldeko txostena izan beharko du, ospe handiko I+G+B zentroek edo Espainian ezarritako enpresen ikerketa- eta garapen-unitateek kontuan hartzeko dagozkien baldintzak betetzen direla egiaztatzeko. Sortuz gero, txostena eskatuko du, auzia estatuko organo eskudunak zuzendariordetza nagusia, berrikuntza sustatzeko Organo zen zientzia eta berrikuntza ministerioko zuzendaritza-organo eskudunaren izapidetzeko eta proposatzea, idazkaritza nagusiak emandako txostena, azkenik, berrikuntza.

Hala ere, xedapen indargabetzaile bakarrak indargabetu egingo dira, eta lehen aipatutako artikuluetan bidez b) 2023/11, maiatzaren 8koa, europar batasuneko zuzentarauen transposizioa hainbat arlotan. Hala, erreferentzia-prozedura desagertu egin da, aipatutako aldaketa.

icono-contacto

Subdirección General de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid.

investigadorextranjero@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...