Cualificación empresarial para efectos de contratación de persoal estranxeiro non comunitario para actividades de I+D+i (derrogado)

O Regulamento da vixente Lei de Estranxeiría, aprobado mediante o RD 557/2011, recolle no seu art. 178.2.d) que os empregadores establecidos en España, que requiran a incorporación en territorio español de traballadores estranxeiros non comunitarios, poderán acollerse ao procedemento para a obtención da autorización de entrada, residencia e traballo en España de persoal técnico ou científico altamente cualificado, cuxa vinda teña por fin a realización de traballo de investigación ou a incorporación a actividades de desenvolvemento en centros de I+D de recoñecido prestixio ou en unidades de investigación e desenvolvemento de entidades empresariais establecidas en España.

Para iso, entre outros documentos, e en virtude do art. 180.2.d) 1º do citado Regulamento, o empregador deberá contar cun informe favorable do órgano estatal ou autonómico competente, sobre que se reúnen as condicións relativas á consideración de centros de I+D+i de recoñecido prestixio ou de unidades de investigación e desenvolvemento de entidades empresariais establecidas en España. No caso de que se solicitase o informe en cuestión ao órgano estatal competente, a Subdirección Xeral de Fomento da Innovación era o órgano directivo competente do Ministerio de Ciencia e Innovación para a tramitación e proposta do informe de referencia, finalmente emitido pola Secretaría Xeral de Innovación.

No entanto, os artigos anteriormente mencionados derróganse pola Disposición derrogatoria única b) da Lei 11/2023, do 8 de maio, de transposición de Directivas da Unión Europea en diferentes materias. Así, o procedemento de referencia desaparece coa modificación antedicha.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid.

investigadorextranjero@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...