Ikerketarako erakunde publikoak berrantolatzea eta haien egitura eta funtzionamendua arrazionalizatzea

Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación y racionalización de su estructura y funcionamiento

2021eko martxoaren 31n, martxoaren 30eko 202/2021 Errege Dekretua argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean. Dekretu horren bidez, Estatuko Administrazio Orokorreko zenbait ikerketa-erakunde publiko berrantolatu ziren, abenduaren 21eko 1730/2007 Errege Dekretua aldatu zen, zeinak Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenaren Estatuko Agentzia eta haren Estatutua sortu zituen, eta otsailaren 25eko 404/2020 Errege Dekretua aldatu zen, zeinak Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen zuen.

Berrantolaketa horren ondorioz, CSICeko zentro horietara (INIA, IGME eta IEO) estatuko agentziaren erregimen juridikoa hedatzen da, malguagoa eta egokiagoa zientzia kudeatzeko, eta, gainera, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legeak berreskuratu du. Komeni da gogoratzea estatuko agentzien jarduera urteko ekintza-planaren arabera egiten dela, urte anitzeko kudeaketa-kontratuaren eraginpean eta horren arabera. Kontratu horrek, besteak beste, honako hauek ezartzen ditu: erdietsi beharreko helburuak, erdietsi beharreko emaitzak, helburuak erdiesteko beharrezko planak, giza-baliabideak, baliabide materialak eta aurrekontukoak, eta helburuen betetze-mailari lotutako ondorioak. Kudeaketa-kontratuan helburuak ez betetzeagatik erantzukizunak eskatzeko mekanismoak zehazten dira.

Erreforma horrek OPIen jarduera ebaluatu eta kontrolatzeko eta haien jardueraren eraginkortasuna kontrolatzeko neurriak sendotzen ditu. Alde horretatik, finantzaketaren zati bat emaitzen ebaluazioaren menpe egonen da 2022tik aurrera.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...