Reorganització dels organismes públics d’investigació i racionalització de la seua estructura i funcionament

Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación y racionalización de su estructura y funcionamiento

El 31 de març de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 202/2021, de 30 de març, pel qual es reorganitzen determinats organismes públics d’investigació de l’Administració general de l’Estat i es modifica el Reial Decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i se n’aprova l’Estatut, i el Reial Decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació.

Esta reorganització suposa l’extensió a estos centres (INIA, IGME i IEO) integrats en el CSIC del règim jurídic d’agència estatal, més flexible i adequat per a la gestió de la ciència que, a més, ha sigut recuperat per la Llei que aprova els pressupostos generals de l’Estat per al 2021. Convé recordar que l’actuació de les agències estatals es produïx d’acord amb el pla d’acció anual, davall la vigència i d’acord amb el pertinent contracte plurianual de gestió, que establix, entre d’altres, els objectius a perseguir, els resultats a obtindre, els plans necessaris per a assolir els objectius, els recursos personals, materials i pressupostaris, i els efectes associats al grau de compliment dels objectius. En el contracte de gestió es determinen els mecanismes que permeten l’exigència de responsabilitats per incompliment d’objectius.

Esta reforma reforça les mesures d’avaluació i control de l’activitat dels OPI i de control de l’eficàcia de la seua actuació. En este sentit, part del seu finançament estarà condicionat a l’avaluació dels seus resultats a partir del 2022.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...