Reorganització dels organismes públics de recerca i racionalització de la seva estructura i funcionament

Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación y racionalización de su estructura y funcionamiento

El 31 de març de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 202/2021, de 30 de març, pel qual es reorganitzen determinats organismes públics de recerca de l’Administració general de l’Estat i es modifica el Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i se n’aprova l’Estatut, i el Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquesta reorganització suposa l’extensió a aquests centres (INIA, IGME i IEO) integrats en el CSIC del règim jurídic d’agència estatal, més flexible i adequat per a la gestió de la ciència que, a més, ha estat recuperat per la Llei que aprova els pressupostos generals de l’Estat per al 2021. Convé recordar que l’actuació de les agències estatals es produeix d’acord amb el pla d’acció anual, sota la vigència i d’acord amb el pertinent contracte plurianual de gestió, que estableix, entre d’altres, els objectius per perseguir, els resultats per obtenir, els plans necessaris per assolir els objectius, els recursos personals, materials i pressupostaris, i els efectes associats al grau de compliment dels objectius. En el contracte de gestió es determinen els mecanismes que permetin l’exigència de responsabilitats per incompliment d’objectius.

Aquesta reforma reforça les mesures d’avaluació i control de l’activitat dels OPI i de control de l’eficàcia de la seva actuació. En aquest sentit, part del seu finançament estarà condicionat a l’avaluació dels seus resultats a partir del 2022.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...