Reorganización dos Organismos Públicos de Investigación e racionalización da súa estrutura e funcionamento

Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación y racionalización de su estructura y funcionamiento

O 31 de marzo de 2021, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real Decreto 202/2021, do 30 de marzo, polo que se reorganizan determinados organismos públicos de investigación da Administración Xeral do Estado e se modifica o Real Decreto 1730/2007, do 21 de decembro, polo que se crea a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas e se aproba o seu Estatuto, e o Real Decreto 404/2020, do 25 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Ciencia e Innovación.

Esta reorganización supón a extensión a estes centros (INIA, IGME e IEO) integrados no CSIC do réxime xurídico de axencia estatal, máis flexible e adecuado para a xestión da ciencia que, ademais, foi recuperado pola Lei que aproba os Orzamentos Xerais do Estado para 2021. Cómpre lembrar que a actuación das axencias estatais prodúcese consonte o plan de acción anual, baixo a vixencia e conforme ao pertinente contrato plurianual de xestión, que establece, entre outros, os obxectivos a perseguir, os resultados a obter, os plans necesarios para acadar os obxectivos, os recursos persoais, materiais e orzamentarios, e os efectos asociados ao grao de cumprimento dos obxectivos. No contrato de xestión determínanse os mecanismos que permitan a esixencia de responsabilidades por incumprimento de obxectivos.

Esta reforma reforza as medidas de avaliación e control da actividade dos OPI, e de control da eficacia da súa actuación. Neste sentido, parte do seu financiamento estará condicionado á avaliación dos seus resultados a partir de 2022.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...