Espainiak Horizonte Europan parte hartzeko Sustapen Plana

Plan honen helburua da Espainiak Europako I+G+B programetan parte hartzea eta lidergoa sustatzea, eskura dauden baliabideen erabilera optimizatuta, gure herrialdearen lehentasun, indargune eta interesen arabera.

Planak Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren finantzaketa-agentziek kudeatuko dituzten neurri nagusiak jasotzen ditu. Neurri horiek Horizonte Europan zientzia- eta berrikuntza-sistema nazionalaren parte-hartzea hobetzera eta erraztera bideratuta daude.

Ekintza horien artean daude, batetik, finantza-laguntzak modu koordinatuan eta egituratuan erabiltzea, eta, bestetik, proposamenen arrakasta areagotzen berariaz diharduten eragileek zerbitzu espezializatuak, hala nola, Estatuko Ikerketa Agentzia (AEI), Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroa (CDTI), Carlos III.a Osasun Institutua (ISCIII) eta Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioaren Europako Bulegoa (FECYT).

Planak Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planek finantzatuko dituzten jarduera-multzo bat jasotzen du. Guztira, 26 neurri ezarriko dira, lau ardatz nagusitan egituratuta, eta honako jarduera hauek garatuko dituzte:

 • I+G+Bko kudeaketa-sareak sustatzea.
 • Europako programetan eta Ikerketa eta Berrikuntzako Europako Kontseiluetan parte hartzeko gaitasuna duen ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea.
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Espainiako Sistemako langileak Europako erakundeetan egon daitezen eta intereseko esparruetan prestakuntza-programetan parte har dezaten laguntzea.
 • Estatuan eta eskualdean zientzia eta gizartea konektatzeko ezarritako komunikazio-planetan parte hartzea, Espainiako sistemak nazioartean dituen gaitasunei balioa emanez.

Testuinguru horretan, Espainiak estatu- eta eskualde-laguntzak lerrokatzea eta Europako funtsekin sinergia izatea sustatuko du, baita Espainiak I+G+Bren esparruan Europar Batasuneko egituraren erabaki-esparruetan lidergoa eta presentzia izatea ere.

Horrekin guztiarekin, Espainiako proposamenen arrakasta-tasak handitu nahi dira, bai Europako programetan lehen aldiz parte hartzen duten erakunde berrienak, bai dagoeneko esperientzia dutenenak. Sustapen planaren arrakasta neurtzeko, honako adierazle hauek hautatuko dira:

 • Horizonte Europako deialdi lehiakorretan finantzatutako proiektu guztien % 17 gutxienez lideratzea.
 • EBko Esparru Programako 2.800 jarduketa gutxienez Espainiako erakundeek koordinatu ditzaten lortzea.
 • Horizonte Europako jardueretan parte-hartzearen intentsitatea handitzea, H2020ko itzulerak % 10 izatetik Horizonte Europa osoan % 11ra iritsi arte.
 • Onartutako eta finantzatutako proposamenen arrakasta-tasa EBko herrialdeek lortutako batez bestekoa izatea gutxienez.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

 • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

 • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

 • Edukian errore bat detektatu baduzu...

 • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

 • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...