Pla d'Incentivament per a la participació espanyola en Horitzó Europa

L'objectiu d'este Pla és promoure la participació espanyola i el lideratge en els programes de R+D+I europeus optimitzant l'ús dels recursos disponibles, d'acord amb les prioritats, fortaleses i interessos del nostre país.

El Pla arreplega les principals mesures que seran gestionades per les agències de finançament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i que estan dirigides a millorar i facilitar la participació del sistema de ciència i innovació nacional en Horitzó Europa.

Estes accions inclouen la utilització coordinada i estructurada d'ajudes financeres i també els servicis especialitzats per part dels agents dedicats específicament a ajudar a augmentar l'èxit en les propostes, com són l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i l'Oficina Europea de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

El Pla contempla un conjunt d'actuacions que seran finançades pels Planes Estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació. En total s'implementaran 26 mesures estructurades en quatre grans eixos que desenvoluparan les següents activitats:

 • Promoció de xarxes de gestió de R+D+I.
 • Foment de la investigació científica i tècnica amb capacitat per a participar en programes europeus i en els Consells Europeus d'Investigació i Innovació.
 • Suport a la presència de personal del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació en les institucions europees i la seua participació en programes de formació en àmbits d'interés.
 • Participació en els Planes de Comunicació establits a nivell estatal i regional per a connectar la ciència i la societat, posant en valor les capacitats del sistema espanyol a nivell internacional.

En este context, Espanya promourà l'alineament de les ajudes estatals i regionals i la seua sinergia amb els fons europeus, així com el lideratge i la presència espanyola en els àmbits de decisió de l'estructura comunitària en l'àmbit de la R+D+I.

Amb tot açò, es volen incrementar les taxes d'èxit de les propostes espanyoles, tant de les noves entitats que participen per primera vegada en programes europeus com de les quals ja tenen experiència. Per al mesurament de l'èxit del Pla d'Incentivament, se seleccionen els següents indicadors:

 • Liderar almenys el 17 % del total dels projectes finançats en convocatòries competitives d'Horitzó Europa.
 • Aconseguir que almenys 2.800 actuacions del Programa Marque UE estiguen coordinades per institucions espanyoles.
 • Incrementar la intensitat de participació en activitats d'Horitzó Europa, passant d'un 10 % de tornades en l'H2020 fins a aconseguir un 11 % en el conjunt d'Horitzó Europa.
 • Obtindre una taxa d'èxit de propostes aprovades i finançades d'almenys la mitjana obtinguda pels països de la UE.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...