Plan de Incentivación para a participación española en Horizonte Europa

O obxectivo deste Plan é promover a participación española e o liderado nos programas de I+D+i europeos optimizando o uso dos recursos dispoñibles, de acordo con as prioridades, fortalezas e intereses do noso país.

O Plan recolle as principais medidas que serán xestionadas polas axencias de financiamento do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e que están dirixidas a mellorar e facilitar a participación do sistema de ciencia e innovación nacional en Horizonte Europa.

Estas accións inclúen a utilización coordinada e estruturada de axudas financeiras e tamén os servizos especializados por parte dos axentes dedicados especificamente a axudar a aumentar o éxito nas propostas, como son a Axencia Estatal de Investigación (AEI), o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), o Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII) e a Oficina Europea da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT).

O Plan contempla un conxunto de actuacións que serán financiadas polos Plans Estatais de Investigación Científica e Técnica e de Innovación. En total implementaranse 26 medidas estruturadas en catro grandes eixos que desenvolverán as seguintes actividades:

 • Promoción de redes de xestión de I+D+i.
 • Fomento da investigación científica e técnica con capacidade para participar en programas europeos e nos Consellos Europeos de Investigación e Innovación.
 • Apoio á presenza de persoal do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación nas institucións europeas e a súa participación en programas de formación en ámbitos de interese.
 • Participación nos Plans de Comunicación establecidos a nivel estatal e rexional para conectar a ciencia e a sociedade, pondo en valor as capacidades do sistema español a nivel internacional.

Neste contexto, España promoverá o aliñamento das axudas estatais e rexionais e a súa sinerxia cos fondos europeos, así como o liderado e a presenza española nos ámbitos de decisión da estrutura comunitaria no ámbito do I+D+i.

Con todo iso, quérense incrementar as taxas de éxito das propostas españolas, tanto das novas entidades que participen por primeira vez en programas europeos como das que xa teñen experiencia. Para a medición do éxito do Plan de Incentivación, selecciónanse os seguintes indicadores:

 • Liderar polo menos o 17 % do total dos proxectos financiados en convocatorias competitivas de Horizonte Europa.
 • Conseguir que polo menos 2.800 actuacións do Programa Marco UE estean coordinadas por institucións españolas.
 • Incrementar a intensidade de participación en actividades de Horizonte Europa, pasando dun 10 % de retornos no H2020 ata alcanzar un 11 % no conxunto de Horizonte Europa.
 • Obter unha taxa de éxito de propostas aprobadas e financiadas de polo menos a media obtida polos países da UE.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...