Espainiako Diseinuaren Ekosistema Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak sektorearen eskaerei erantzuteko sustatutako plataforma da, eta diseinuaren kolektiboa ekonomiaren beste sektore batzuen aurrean definitzera, bereiztera, dimentsionatzera eta posizionatzera bideratzen da.

Asmo handiko ekimen hau elkarteen, elkargo profesionalen eta sustapen-zentroen artean inoiz izan ez den koordinazio eta talde-lanaren ahaleginaren emaitza da. Haren laguntza ezinbestekoa izan da diseinuan diharduten enpresetara eta autonomoengana iristeko eta plataforma horri edukia eman dioten datuak biltzeko. Erakunde horien ekarpena da ekimen honek lortu nahi duen kalitatearen eta eraginaren bermerik onena, eta diseinuaren kolektiboaren pertzepzio profesionala eta soziala indartzen lagundu nahi du.

Ekosistemaren mapa

Diseinu-sistemako eragileen identifikazioa eta erregionalizazioa, bai eskaintzarena (diseinatzaileak, eskolak eta ikerketa), bai eskariarena (erabiltzaileak, laguntza eta sustapena), diseinu-politikak eta finantzaketa-tresnak garatzeaz arduratzen diren administrazioen antzerako eragileak barne, mapa moduan islatzen dira datuak kontsultatu eta ustiatzeko diseinatutako plataforma dinamiko batean. Informazio hori eguneratu ahal izango da, Espainiako diseinuaren errealitatearen isla leiala dela bermatzeko. Autonomia-erkidegoetako eragileen eta ekimenen mapa horren bidez, eta sektoreari eta haren eragin ekonomiko eta sozialari buruzko argitalpen garrantzitsuen biltegiaren bidez, plataforma hori ezagutza-oinarria da Espainiako diseinuaren sektorea hobeto ezagutzeko interesa duten enpresa, erakunde, profesional edo ikertzaileentzat, diseinuaren kolektiboa ikusarazteko eta berrikuntza- eta lehiakortasun-eragile gisa duen potentziala agerian uzteko aukera ematen baitu.

Proiektuak

Ministerioak diseinuaren sektorea kuantifikatzeko proiektuak garatzen jarraitu behar du, bai eskaintzatik bai eskaritik, adierazleak identifikatuta, metrikak garatuta eta beharrezko hobekuntzak eginda.

Diseinu-zerbitzuetako enpresen karakterizazioa, Administrazio Publikoetako diseinua edo COVID garaiko diseinua bezalako proiektuek sektorearen ikuspegi erreala eskaintzen dute, sektorea sustatzeko eta garatzeko estrategiak diseinatzen laguntzen dutenak.

Argitalpenak

Sektoreari eta haren eragin ekonomiko eta sozialari buruzko argitalpen garrantzitsuenei eskainitako eremua, ezagutza-oinarria delarik Espainiako diseinuaren sektorea hobeto ezagutzeko interesa duten enpresa, erakunde, profesional edo ikertzaileentzat, diseinuaren kolektiboa ikusarazteko eta berrikuntza- eta lehiakortasun-eragile gisa duen potentziala agerian uzteko aukera ematen baitu.

Laguntzaileak

Diseinuaren ekosistema diseinuaren sektoreko elkarte, elkargo profesional eta sustapen-zentroekin inoiz izan ez den koordinazio kolektiboaren ahaleginaren emaitza da. Izan ere, elkarte, elkargo profesional eta sustapen-zentro horiek jakin izan dute sistemako eragileei beren parte-hartzearen garrantzia helarazten, modu aktiboan animatuz diseinuaren sistemako eragileei kualitatiboki eta kuantitatiboki definitzeko datuak ematera.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...