L'Ecosistema del Disseny a Espanya és una plataforma promoguda des del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en resposta a les peticions del sector i que s'orienta a la definició, caracterització, dimensionament i posicionament del col·lectiu del disseny enfront d'altres sectors de l'economia.

Esta ambiciosa iniciativa és el resultat d'un esforç de coordinació i treball en equip sense precedents entre associacions, col·legis professionals i centres de promoció. El seu suport ha sigut imprescindible per a aconseguir les empreses i autònoms dedicats al disseny i recopilar les dades que han donat contingut a esta plataforma. La contribució d'estes entitats és la millor garantia de la qualitat i impacte que esta iniciativa perseguix, i que no pretén sinó contribuir a reforçar la percepció professional i social del col·lectiu del disseny.

Mapa de l'ecosistema

La identificació i regionalització dels agents del sistema del disseny, tant de l'oferta (dissenyadors, escoles i investigació) com de la demanda (usuaris, suport i promoció) incloent actors com a administracions responsables del desenvolupament de polítiques en disseny i instruments de finançament, queden reflectides en forma de mapa en una plataforma dinàmica dissenyada per a consulta i explotació de dades. Esta informació podrà ser actualitzada per a garantir que siga un fidel reflex de la realitat del disseny a Espanya. A través d'este mapa d'actors i iniciatives en les diferents Comunitats Autònomes i un repositori de publicacions rellevants sobre el sector i el seu impacte econòmic i social, esta plataforma és una base de coneixement per a aquelles empreses, entitats, professionals o investigadors, que tinguen interés a conéixer millor el sector del disseny espanyol, que permet donar visibilitat al col·lectiu del disseny i posar en evidència el seu potencial com a tractor d'innovació i de competitivitat.

Projectes

El Ministeri ha de seguir enfocant els seus esforços a desenvolupar projectes de quantificació del sector del disseny, tant des de l'oferta com des de la demanda, identificant indicadors, desenvolupant mètriques i duent a terme les millores necessàries.

Projectes com la caracterització de les empreses de servicis de disseny, el disseny en les Administracions Públiques o el disseny en temps de la COVID oferixen una visió real del sector que ajuden a dissenyar estratègies per al seu foment i desenvolupament.

Publicacions

Espai dedicat a les publicacions més rellevants sobre el sector i el seu impacte econòmic i social, com a base de coneixement per a aquelles empreses, entitats, professionals o investigadors, que tinguen interés a conéixer millor el sector del disseny espanyol, que permet donar visibilitat al col·lectiu del disseny i posar en evidència el seu potencial com a tractor d'innovació i de competitivitat.

Col·laboradors

L'Ecosistema de disseny és el resultat d'un esforç de coordinació col·lectiu sense precedents amb les associacions, els col·legis professionals i els centres de promoció del sector del disseny que han sabut transmetre als diferents agents del sistema la importància de la seua participació, animant de manera activa a l'aportació de dades per a la definició qualitativa i quantitativa als agents del sistema del disseny.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...