Ezagutzaren Transferitzeko Bulegoak (ETB)

17/2022 Legeak, irailaren 5ekoak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legea aldatzen duenak, ezagutzaren balorizaziorako neurriak jasotzen ditu, betearazpeneko eragile publikoetatik ezagutza transferitzeko bulegoen bidez transferentzia-jarduera indartuta. Azaroaren 22ko 984/2022 Errege Dekretuak Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren mendeko Ezagutza Transferitzeko Bulegoak (ETB) eta ETBen Erregistroa ezartzen ditu, eta horiek aitortzeko, inskribatzeko eta ezeztatzeko prozedura arautzen du. ETBak zientzia, teknologia eta berrikuntzako Espainiako sistemako erakunde bitartekariak dira, eta sistemako eragileen arteko harremanak dinamizatzeko eginkizuna dute, honako funtzio hauen bidez: • I+G+Bko emaitzak babestea, jabetza industrialeko eta intelektualeko tituluen edo beste babes-modalitate batzuen bidez. • Ikerketaren, asmakuntzen eta teknologia berrien emaitzak ustiatzea, haien erabilera edo titulartasuna hirugarrenei transmititzea dakarren edozein kontratu-motaren bidez. • Erakunde publiko eta pribatuen arteko elkarlaneko ikerketa, eta I+G+Bko zerbitzuak eta zerbitzu teknologikoak kontratatzea. • Ezagutzan oinarritutako erakundeen sorrera sustatzea. • Ezagutzaren zabalkunde soziala. Errege Dekretua 2023ko uztailaren 1ean jarriko da indarrean, eta data horretatik aurrera erakunde interesdun guztiek, arauan aurreikusitako baldintzak betetzen badituzte, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu ahal izango dituzte inskripzio-eskaerak.

icono-contacto.svg

Consultas sobre Transferencia de Tecnología

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

transferencia.tec@ciencia.gob.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...